Kancelaria prawna Katowice Solvento sp. z o.o. | Tel: 690 320 328|kontakt@solvento.pl

Blog

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości Czy jest możliwość złożenia ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości?

 

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości

 

Poniżej przedstawimy Państwu prawną analizę prawną ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości . Dowiecie się w szczególności, czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po nowelizacji przepisów ustawy prawo upadłościowe może zostać złożony bez obaw. Innymi słowy, czy może być złożony ponowny wniosek […]

2020-06-30T08:59:28+02:00

Koronawirus (COVID-19) a ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Koronawirus a upadłość konsumencka. Jakie skutki w sferze prawa upadłościowego może mieć stan pandemii COVID-19?

Zwolnienie z pracy z powodu negatywnych skutków epidemii koronawirusa (COVID-19) a upadłość konsumencka.

Pomimo, iż od momentu ogłoszenia pandemii przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) upłynęły zaledwie 3 tygodnie już teraz słychać głosy przedsiębiorców […]

2020-06-29T16:15:03+02:00

Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej od 24 marca 2020 roku cz.2.

Upadłość konsumencka i całkowite oddłużenie. Gradacja stopnia przyczynienia się dłużnika do stanu niewypłacalności badana na etapie planu spłaty.

Zmiany w upadłości konsumenckiej od dnia 24 marca 2020 roku cz.2

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i badanie winy dłużnika przy ustalaniu planu spłaty lub umarzaniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty po zmianach od 24 marca 2020 roku.

2020-03-31T22:08:17+02:00

Zmiany w upadłości konsumenckiej od dnia 24 marca 2020 roku cz.1

Zmiany w upadłości konsumenckiej. 24 marca 2020 roku to czas rewolucyjnych zmian dla chcących ogłosić upadłość konsumencką.

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku cz.1

Dnia 24 marca 2020 roku wejdą w życie rewolucyjne i nieznane dotąd polskiemu prawu upadłościowemu przepisy liberalizujące zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej niewypłacalnych osób fizycznych. W poniższym wpisie przedstawimy wykaz najważniejszych zmian w upadłości konsumenckiej. W kolejnych będziemy przybliżać kolejne zmiany dotyczące postępowania […]

2020-03-31T22:06:09+02:00

Upadłość konsumencka, a lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Mieszkanie lub dom jednorodzinny. Jak nie stracić mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Jak zachować mieszkanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Przeszkodą w staraniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dla niejednego z dłużników, zwłaszcza tych którzy jeszcze nie doczekali egzekucji komorniczych jest obawa stracenia najcenniejszego zazwyczaj dla nich składnika majątku tj. nieruchomości. Jeśli dłużnik nie jest już w stanie, w ramach samodzielnych działań restrukturyzacyjnych, uchronić nieruchomości przed zajęciem jej przez wierzycieli, powinien […]

2020-03-31T22:05:11+02:00

Skutki upadłości konsumenckiej dla małżeńskiego ustroju majątkowego.

Wpływ upadłości konsumenckiej na ustrój majątkowy małżonków. Jaki jest wpływ upadłości konsumenckiej na małżeński ustrój majątkowy?

Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na małżeński ustrój majątkowy.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 2019 roku, III CZP 7/19 przesądził, że z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie […]

2020-03-31T22:03:01+02:00
Go to Top